Igralci in starši – pravilnik in kodeks

 

Spoštovani starši in igralci,

Nogomet je nacionalni šport. Je del skupnosti. Vsak, ki se v njem udejstvuje, je dolžan delovati v skladu z najvišjimi merili integritete. Pri tem mora zagotavljati, da ugled nogometa ostane na visoki ravni.

Nogomet nasprotuje vsakršni obliki diskriminacije ter bo podpiral vse ukrepe, s katerimi se jo lahko prepreči.

Nogomet ima močan vpliv na mlade, zato si je potrebno prizadevati za to, da bo ta vpliv pozitiven.

Znotraj kluba je potrebno vzpostavljati odnose, ki temeljijo na zaupanju in spoštovanju med vsemi udeleženci.

Nogomet nasprotuje uporabi kakršne koli oblike nasilja s strani kogarkoli, ki se udeležuje tega športa.

V skladu s temi načeli smo pripravili:

Oba sta dosegljiva na naši spletni strani med pravilniki in sta namenjena temu, da bomo z upoštevanjem zapisanih pravil otrokom omogočili še bolj primerno okolje za udejstvovanje v njihovem priljubljenem športu.

Hvala, ker se skupaj z nami trudite, da ohranjamo lepoto in plemenitost športa ter otrokom preko športa ponudimo lepo šolo za življenje.

NK Dren Vrhnika

Copyright © NK Vrhnika 2023 Izvedba: Erpium.com Erpium