VIZIJA IN POSLANSTVO

VIZIJA IN POSLANSTVO

 

Na skupščini društva v mesecu januarju 2017 je nova uprava predstavila vizijo in z njo povezano strategijo kluba.

Cilji in načrti predstavljajo temelj delovanja in razvoja kluba v bodoče, za polno uresničitev bo potreben čas, odločnost in vztrajnost.

Kljub temu se vodstvo kluba zavezuje, da bo večina ciljev izpolnjena, oziroma bo uprava že v času svojega mandata vzpostavila pogoje za njihovo uresničitev v prihodnosti.

1. Zagotoviti številčnost in postati najmnožičnejši klub v občini, ter organizirati lastno, prepoznavno mladinsko šolo.

 • S sistemskim in načrtnim delom v vrtcih in prvi triadi osnovnih šol zagotoviti množičnost kot pogoj za kvaliteto,
 • S projektom »Nogometni klub na obisku« organizirati nogometne krožke v vrtcih, šolah, na zelenicah, asfaltnih ploščadih in športnih parkih v občini in širše. Na ta način omogočiti vadbo čim bližje domu in slediti cilju NOGOMET K OTROKOM,
 • Vzpostaviti celotno piramido selekcij od vrtca do vključno članske ekipe,
 • Na osnovi programa dela za celotno nogometno šolo in posamezne selekcije zagotoviti takšno kakovost dela, ki omogoča razvoj mladih igralcev in njihov napredek na višji nivo in ekipam v višje lige. Omogočiti mladim igralcem vključevanje v člansko moštvo, v vodilne klube NZS, ter tudi v reprezentance Slovenije,
 • Postati vodilna nogometna šola v prostoru med Ljubljano in Koprom. Postati osrednji klub tudi za najboljše nogometaše iz drugih, manjših klubov. Sodelovati želimo na zadovoljstvo vseh klubov.

2. Na Vrhniki in okolici dolgoročno ustvariti »nogometno okolje«

 • V klubu ustvariti pogoje, ki bodo svoje člane zadržali v »bližini« kluba, da ostanejo v nogometu kot trenerji, sodniki, nogometni funkcionarji,
 • Z delom in množičnostjo pridobiti ugled v občini Vrhnika. S tem vzpostaviti večje zanimanje za nogomet v občini in širše, ter posledično v svoje vrste vključiti čim več deležnikov,
 • Z načrtnim delom dolgoročno vzpostaviti kakovosten domač trenerski kader. Pripeljati v klub trenerje z izkušnjami, ki delujejo kot mentorji in prispevajo h kvaliteti dela v klubu,
 • Postati finančno stabilen klub, z dobro organizacijo, ki bo temeljila na podjetniških pravilih.

3. Nogometna infrastruktura

 • Izvajanje aktivnosti nogometne šole v športnem parku Dren in Vrhnika.
 • Urediti zalivanje igrišč in z višjimi vlaganji v vzdrževanje izboljšati kvaliteto obstoječe nogometne infrastrukture,
 • Pridobiti nove igralno-vadbene površine in zgraditi igrišče z umetno travo.

Sponzorji


VBH Gradnje Avto Aktiv GORDEJA ZAVAROVALNICA SAVA LPP ŠPAN BOTER RcG Pleško cars Macron Geoportal Dvig
Copyright © NK Vrhnika 2023 Izvedba: Erpium.com Erpium