Lokalne volitve in prihodnost športa na Vrhniki

 
Pred nami so lokalne volitve 2018. Ker se prihodnost športa na Vrhniki še kako tiče tudi našega kluba, smo za vas pripravili pregled programov kandidatov za župana in sicer samo za področje športa in rekreacije.

Viktor Sladič

Občina Vrhnika izvaja svoje obveznosti na področju športa in kulture preko Zavoda Ivana Cankarja, ki ga je ustanovila z namenom ustvarjanja materialnih, programskih in kadrovskih pogojev za te dejavnosti. PROGRAM LISTE ZA OBDOBJE 2018-2022 S svojim delovanjem želimo na področju športa in kulture doseči naslednje:
  • pregledati in po potrebi nadgraditi Pravilnik o financiranju ljubiteljske kulturne dejavnosti in Pravilnik o financiranju športne dejavnosti,
  • zaradi pomembnosti kulture in športa, povečati sredstva v občinskem proračunu v ta namen, predvsem na račun manj nujnih investicij v infrastrukturo,
  • pregledati seznam objektov, opredeljenih kot naravna kulturna dediščina in opredeliti način za postopno obnavljanje in sofinanciranje obnove (vsaj 2 objekta letno),
  • spremeniti financiranje ZIC-a tako, da bodo njegovi prihodki prednostno vezani na izvajanje lastne dejavnosti in na projektno delo, financirano s sredstvi pridobljenimi na javnih razpisih, ne pa iz občinskega proračuna,
  • uvesti tržno najemnino za kulturne in športne objekte, če z njimi ne upravlja občina oz. zavod, ki ga je ustanovila občina (primer DRL),
  • podpirati turistično naravnane športne prireditve in kulturne dogodke.
 

Daniel Cukjati

Moja velika ljubezen je šport. Šport, ki mladim omogoča zdrav razvoj, ostalim pa sprostitev in zdrav način življenja. Zaradi dobrega dela šole in športnih društev ter tudi zaradi našega programa (Poletni vklop) nam to delno uspeva. Kvalitetnemu delu z mladimi pa ne sledi razvoj infrastrukture, ki bi zadoščala današnjim trendom. Vrhnika nima nekega jasnega centra, kot ga poznajo nekatera mesta. In zakaj ne bi center postal naš športni park. Navsezadnje nas najbolj povezujejo ravno uspehi naših športnikov. V desetih letih sodelovanja z občani, smo razvili idejno rešitev parka. Vizija je, da v parku ponudimo programe, ki so namenjeni vsem starostnim skupinam. Družina npr. obišče Športni park. Sin ima nogometni trening, hčerka rokometnega v novi dvorani pri OŠ Ivana Cankarja, oče partijo tenisa v rekreativni teniški ligi, mami pa obišče letno-zimski bazen s fitnesom, aerobiko in savno. Po koncu treninga se skupaj s prijatelji družijo na pijači v parku, kjer poslušajo živo glasbo mladih vrhniških glasbenikov. V zimskem času pa na asfaltni ploščadi postavimo drsališče. INFRASTRUKTURA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI: V naslednjih letih bomo: 4. Uredili Športni park Vrhnika 5. Dogradili novo športno dvorano pri OŠ Ivana Cankarja 6. In športno rekreacijski center z ZIMSKO-LETNIM BAZENOM PROGRAMI Za dvig kvalitete delovanja prostovoljnih organizacij in občanov bomo: 1. Povečali sofinanciranja delovanja vrhniških društev (kulturna, športna, mladinska, turistično, gasilska) 2. Nadaljevali počitniške programe za otroke POLETNI, ZIMSKI in JESENSKI VKLOP

Peter Gabrovšek

  • Podpiral bom športna društva Poleg razvijanja dodatnih preventivnih zdravstvenih programov bom podpiral razvoj športnih dejavnosti, ki so temelj zdravega načina življenja krajanov. Vse starostne skupine morajo imeti možnost rekreacije, zato jim moramo omogočiti učinkovito infrastrukturo in opremo (fitnes na prostem, urejene pohodne poti, urejene travnate površine, urejene telovadnice in dvorane ter ustrezna telovadna orodja). Na Vrhniki deluje preko 60 kakovostnih športnih društev, zato se nam za dober in raznolik program športa ni potrebno bati.
  • Skrbel bom za ureditev: – kolesarskih, rekreacijskih in pohodniških poti – ureditev dodatnih kolesarskih poti (Vrhnika–Horjul) – postavitev klopi za počitek – skrb za čiste in urejene pešpoti – postavitev javnih WC-jev – postavitev zunanjih rekreacijskih naprav –  postavitev mobilnih toaletnih pripomočkov za previjanje otrok
  • Ne tako daleč nazaj je bil statusni simbol Vrhnike tudi plavalni BAZEN. Menim, da ga lahko uporabljamo tudi v prihodnosti. V bližnji prihodnosti vidim bazen in prostor v okolici primeren za različne kulturne in kulinarične dogodke. Na zelenih površinah okoli bazena je treba postaviti otroška igrala za naše najmlajše in urediti športna igrišča (odbojka, badminton …) Prostore pod bazenom lahko preuredimo v garderobe za mlade športnike; v teh prostorih pa bi svoje znanje lahko izpopolnjevali tudi mladi glasbeniki. Pozimi bi del bazena lahko spremenili v drsališče, kar bi popestrilo božično-novoletne praznike. V kolikor pa uspemo PRIDOBITI del sredstev za obnovo infrastrukture bazena preko kohezijskih skladov se bom zavzemal za ponovno obuditev kopalnega bazena z dodatno dejavnostjo v najhitrejšem možnem času.
  • Še naprej bom podpiral kulturna društva, ki v občini že vrsto let ustvarjajo kakovosten kulturni program. Dodatno pa bomo podpirali še alternativno kulturo, ki jo ustvarjajo predvsem mladi.

Vrhniko želim iz spalnega naselja preoblikovati v družabno središče za vse generacije. Trend urbanih središč narekuje, da poleg bivanja ljudem nudimo infrastrukturo za rekreacijo in zdravo sobivanje v povezavi s kulturnimi dogodki. Tako lahko vsak občan, mladi, starejši, najstniki, študentje najdejo svoj prostor v mestu.

 

NK Dren Vrhnika

Copyright © NK Vrhnika 2023 Izvedba: Erpium.com Erpium