Redna skupščina NK Dren Vrhnika

 

SKLICUJEM

redno skupščino Nogometnega kluba Vrhnika, ki bo

v ponedeljek 17. decembra 2018 ob 17. uri v učilnici 101A Osnovne šole Ivana Cankarja Vrhnika, Lošca 1, Vrhnika.

  Predlog dnevnega reda:
 1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti skupščine
 2. Izvolitev zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika
 3. Potrditev predloga dnevnega reda
 4. Pregled in potrditev zapisnika Skupščine z dne 24.1.2017
 5. Poročila o delu:
  • Upravnega odbora
  • Finančno poročilo
  • Poročilo Nadzornega odbora
 1. Predložitev odstopne izjave člana UO Jana Zaletela in člana NO Tomaža Jelovška
 2. Volitve člana NO in člana UO:
  • Predstavitev predlogov za člana NO in člana UO
  • Glasovanje o potrditvi novega člana NO in novega člana UO
  Andrej Šega, Predsednik NK Dren Vrhnika   Vabljeni:
 • člani društva ali njihovi zakoniti zastopniki (starši, za otroke do 15 let)
 • predstavniki Občine Vrhnika (Občina, ZIC, Športna zveza Vrhnika)
 • predstavnika ŠD Dren in ŠD Borovnica
 • javnost
  Po končani skupščini vabljeni na kozarček čaja ali kuhanega vina v prostore klubskega bifeja. na Vrhniki, 10.12.2018
Copyright © NK Vrhnika 2023 Izvedba: Erpium.com Erpium