Sklep o plačevanju vadnine za otroke, ki obiskujejo Nogometni vrtec za sezono 2017/18

  Upravni odbor Nogometnega kluba Dren Vrhnika je na podlagi 5. člena Pravilnika o plačevanju članarine in vadnine na svoji seji dne 20.9.2017 sprejel naslednji  

S K L E P

o plačevanju vadnine za otroke, ki obiskujejo Nogometni vrtec za sezono 2017/18.

  Letna vadnina za sezono 2017/18 znaša 285 EUR. Vadnina se plačuje mesečno v znesku 30,00 EUR. Izjema je september, ko vadnina znaša 15,00 EUR. Stroški opomina za neporavnano vadnino: – 1. pisni opomin: 2 EUR – 2. pisni opomin: 5 EUR   Vrhnika, 20.9.2017   Andrej Šega Predsednik NK Dren Vrhnika
Copyright © NK Vrhnika 2023 Izvedba: Erpium.com Erpium