Sklep o plačevanju vadnine za sezono 2017/18

 

Upravni odbor Nogometnega kluba Dren Vrhnika je na podlagi 5. člena Pravilnika o plačevanju članarine in vadnine na svoji

1. korespondenčni seji dne 31.7.2017 sprejel naslednji

S K L E P

o plačevanju vadnine za člane NK Dren Vrhnika, ki so vključeni v trenažni proces za sezono 2017/18.

  Letna vadnina za sezono 2017/18 znaša:letna vadnina za selekcijo U19:                                   275,00 EUR – letna vadnina za selekcije U14 – U17:                         440,00 EUR – letna vadnina za selekciji U12 in U13:                         385,00 EUR – letna vadnina za selekcije U7 – U11:                           330,00 EUR   Način plačila vadnine:mesečna vadnina za selekcijo U19:                            25,00 EUR – mesečna vadnina za selekcije U14 – U17:                  40,00 EUR – mesečna vadnina za selekciji U12 in U13:                  35,00 EUR – mesečna vadnina za selekcije U7 – U11:                    30,00 EUR Vadnina se plačuje od avgusta do junija v enajstih enakih mesečnih obrokih.   Stroški opomina za neporavnano vadnino: – 1. pisni opomin: 2 EUR – 2. pisni opomin: 5 EUR Za sezono 2017/18 se izjemoma mesečni obrok za avgust obračuna:
  • za člane, ki se bodo v mesecu avgustu udeležili vsaj enega treninga se obračuna polni mesečni obrok vadnine.
  • Za člane, ki se v avgustu treningov ne bodo udeležili se obračuna polovičen mesečni obrok vadnine.

Trenažni proces v Nogometnem klubu Dren Vrhnika za posamezno sezono traja od 1. avgusta do 30. junija. Tudi avgusta morajo biti zagotovljeni pogoji za nemoten potek treningov, kar vključuje primerno vzdrževanje igrišč in polno prisotnost trenerske ekipe. Treningi v mesecu avgustu služijo kot pripravljalno obdobje za tekmovalni del sezone, ki se praviloma prične konec avgusta, zato so ti še kako pomembni za uigravanje ekip in uspešen štart v tekmovalnem delu.

  Vrhnika, 31.7.2017                                                                                                  Andrej Šega Predsednik NK Dren Vrhnika  
Copyright © NK Vrhnika 2023 Izvedba: Erpium.com Erpium