Vloga za status športnika 2023/24

 

VLOGA ZA STATUS ŠPORTNIKA 2023/24

Obveščamo vas, da lahko svojo prošnjo za izdajo obveznih prilog, ki jih potrebujete pri oddaji vloge za status športnika, oddate trenerju svoje selekcije. Spodaj pošiljamo navodila za izpolnjevanje in oddajo obrazcev.

Poleg osnovnega obrazca, ki ga dobite na šoli, imate na spodnji povezavi še dva obrazca, ki sta priloga k osnovnemu obrazcu, razen v primeru, če ima šola svoje.

Vse obrazce natisnete in izpolnite sami, ter jih v označeni mapi pustite trenerju, da jih podpiše in preda sekretarju kluba. Spodaj primer izpolnjene vloge:  

________________________________________________________________________________

Osnovni obrazec ni standardiziran, vsaka šola ima svoj obrazec vendar se zahtevani podatki bistveno ne razlikujejo.

Sprejemamo le obrazce, ki so izpolnjeni po navodilih in oddani trenerju, obrazcev poslanih na elektronski naslov kluba ali po SMS sporočilu ne sprejemamo.

V roku sedmih (7) delovnih dni od oddaje izpolnjenega obrazca trenerju, vas bo vloga z NZS potrdilom čakala pri trenerju na prevzem. Rok se podaljša v primeru odsotnosti sekretarja NZS, ki potrjuje obrazce o registraciji športne panožne zveze.

_________________________________________________________________________________________

OPOZORILO: V primeru, da šola  izdaja status športnika na podlagi seznama registriranih športnikov, vam pošiljamo dostop do seznama, ki je objavljen na spletni strani Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS).

Tabela z igralci je pod zavihkom »Evidenca registriranih športnikov«. Če igralca ni na seznamu, je velika verjetnost, da šola potrdila ne bo izdala. Seznam posodablja OKS, za vsa dodatna pojasnila, se obrnite na njihov kontakt strokovne službe

»Pod točko 1.2.15 Pogojev, pravil in kriterije za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji je zapisano, da je ”Registriran športnik, športnik star najmanj 12 let in največ 50 let, registriran pri NPŠZ ali ZŠIS-POK, ki ima od OKS-ZŠZ potrjen nastop na tekmovanju uradnega tekmovalnega sistema”. Se pravi, da je športnik s strani OKS – ZŠZ registriran, če je v tekočem letu dopolnil 12 let (letnik 2011 in starejši) in je nacionalna panožna športna zveza v spletno aplikacijo vnesla njegov nastop.«

Mojca

NK Vrhnika

Copyright © NK Vrhnika 2023 Izvedba: Erpium.com Erpium